Chính sách bảo lưu học phí

Trung tâm đào tạo phát triển nghệ thuật SiĐô

 1. CHUYỂN MÔN

Tất cả các môn học khi đăng kí bé được học miễn phí 1 buổi nên quyết định đăng kí sẽ học chính thức, nhưng khi mong muốn chuyển môn – chuyển lớp vẫn được hỗ trợ như sau:

Điều kiện áp dụng:

 1. Chuyển môn

HV muốn chuyển từ môn này sang môn khác.

Đối với môn học phí cao hơn sẽ bù phần chênh lệch.

Khi chuyển môn nếu môn học muốn chuyển sang có học phí thấp hơn sẽ không hoàn lại phần chênh lệch.

 

 1. Chuyển lớp

HV đang học lớp cùng một môn muốn chuyển khung giờ này sang lớp khung giờ khác sẽ được chuyển miễn phí với điều kiện bé có đủ trình độ phù hợp với lớp sẽ được chuyển.

 

 1. BẢO LƯU

Các học phần của học viên khi học tại SiĐô sẽ được bảo lưu với các điều kiện sau:

 1. Phụ huynh phải thông báo sớm 10 ngày trước khi nghỉ để được giải quyết
 2. SiĐô chỉ hỗ trợ bảo lưu trường hợp bé không đủ điều kiện sức khỏe để đến lớp (Phải có xác nhận nếu có) thời gian bảo lưu sẽ phù hợp với từng trường hợp.
 3. Thời hạn bảo lưu ít nhất 1 tháng và tối đa 2 tháng với các trường hợp tạm nghỉ. (nếu sau thời gian bảo lưu không đến lớp sẽ xem như vắng mặt không phép và không giải quyết học phí bảo lưu)

 

Khi có nhu cầu bảo lưu PH vui lòng liên hệ Văn Phòng để làm thủ tục

 1. Đơn xin nghỉ học – bảo lưu bằng văn bản (văn phòng sẽ gửi biểu mẫu)
 2.  

Các CTKM tại thời điểm bảo lưu sẽ được áp dụng theo học phần

 

 1. HOÀN HỌC PHÍ

Hỗ trợ hoàn trả học phí khi đăng kí nhưng chưa đến lớp buổi nào với những trường hợp sau:

 1. Bé không đủ điều kiện sức khỏe
 2. Công việc gia đình hoặc thời gian học trùng lắp không sắp xếp được.

Lưu ý: chỉ hoàn trả học phí, về đồng phục GT Trung Tâm xin miễn hoàn trả.

                                                                                   Xin trân trọng cám ơn

 

 

Lịch Học

Đăng ký

Đăng ký ngay hôm nay để cùng chắp cánh ước ước cho bé

Trở lại